Beat nemzedék

Beat Generation, beatnikek, a nagy generáció, az elveszett nemzedék.
Az ötvenes évek fiatal San Francisco-i majd New York-i bohém mûvésznemzedéke: zenészek, írók, festõk, akik Ginsberg Üvöltés címû programverse hatására 1957-ben mozgalommá szervezõdtek. Hatásuk késõbb Európára is kiterjedt.
Elutasítják a kor társadalmi rendjét: lázadnak, tiltakoznak. Eszmerendszerükre a keleti vallások, az egzisztencializmus és a marxizmus egyaránt hatással volt. Életérzésüket –mely a 60-as évek ifjúsági kultúrájának, diákmozgalmainak egyik ihletõje volt –Kerouac klasszikussá lett On the Road (Úton) címû regénye õriz. aHippie, Love-in.