ellenpont

Önálló szólamok kombinációja a többszólamú dallamvezetésben.
Legfejlettebb formája a kánon és a fuga.

Az ellenpontozás a jazz-basszusjátékban dallami és ritmikai funkciót tölt be.

imitáció, fordítás