fafúvós hangszer

fafúvós hangszer

A fafúvós hangszerek (woodwind instruments) a fúvós (aerofon) hangszerek egyik csoportja (a másik: a rézfúvós).
(A fafúvós (reed) elnevezés pontatlan, mivel ebbe a kategóriába nemcsak fából, hanem fémbõl készült hangszerek is tartoznak.)

A fõbb fafúvós hangszerek: klarinét és szaxofon (a big band két legfontosabb, hagyományos "reed" hangszere), valamint fuvola, oboa, angolkürt és fagott.

Eredetileg tehát ezek a hangszerek fából készültek, ám idõvel egyre több lett a fémekbõl és mûanyagokból készült példány.
Jellemzõjük, hogy oldalukon kis, kerek nyílások vannak, melyek lehetõvé teszik, hogy a rezgõ légoszlop hossza módosuljon, és ezáltal különbözõ magasságú hangokat lehessen képezni.
Az oldalrések nyitása és befedése az ujjak feladata. Mivel azonban tíznél több a nyílás, (és a zenészek többségének csak tíz ujja van), kisegítõ alkatrészek (gomb alakú fedõk és emelõtengellyel összekötött billentyûk) egészítik ki az ujjak használatát.
A fafúvósok közt vannak ajaksípok -amelyekben a fúvónyílás éles széle hozza rezgésbe a hangszerbe zárt légoszlopot (pl. fuvola)- és nyelvsípok, melyeken ugyanezt nádsíp idézi elõ.
A nádsíp lehet egynyelvû (klarinét, szaxofon), vagy kettõs nyelvû (oboa, fagott).