hangfok

A hangsorok fokait római számokkal jelöljük. Közülük legfontosabb az I. fok (tonika), a IV. (szubdomináns) és az V. (domináns).