késleltetés

A harmóniai feszültség fokozásának egyik eszköze; egy vagy több szólam az elõzõ akkordból átkötve nem oldódik fel a többi szólammal egyidejûleg az új akkordra, hanem disszonánsként szerepel benne; feloldására csak utólag, késve kerül sor.
A késleltetés mindig hangsúlyosabb helyen áll, mint feloldása. mellékhangok, érzékeny hang