érzékeny hang

A dúr és moll hangrendszer fontos vonzási törvénye, hogy az egymást követõ hangzatok egyes hangjai meghatározott irányba lépnek.
Ilyen a vezetõhang (felfelé lép), a módosított, a késleltetett hang (ami az alteráció, ill. a késleltetés irányába mozog), valamint a négyeshangzat szeptimje (mely lefelé lép tovább).