locked hands


A "locked hands" olyan zongorajáték, melyben mindkét kéz együtt-ritmizált, tömör akkordokat játszik (block chords).
Jobb kézzel úgy, hogy a hangzatok legfelsõ hangja maga a dallam, amit a bal kéz oktávtávolságban erõsít meg.

Ezt a játékmódot Milt Buckner és George Shearing fejlesztette ki.