ütembeosztás

A metrum jelölése, az ütem belsõ rendje, összetétele.

Az ütembeosztást a sor (vonalrendszer) elején törtszám (ütemjelzõ) határozza meg.
A törtszám nevezõje a beosztás alapértéke (például 4, azaz negyed, vagy 8, vagyis nyolcad). A számláló azt mutatja, hány alapérték van egy ütemben, ami lehet páros, vagy páratlan: pl. négy negyed (4/4), három nyolcad (3/8).
Ezek egyszerû ütemek, de vannak összetett és váltakozó ütemfajták is.
A számjelzést helyettesítheti 4/4 esetében egy nagy C betû, vagy az alla breve.

Ütemjelzések (time signatures)►Tamás megjegyzései: 
/ütemjel