orgánum

  1. Az emberi hang, ill. annak színezete. ► hangszín
  2. Az orgona (mint zeneszerszám).
  3. A többszólamúság legrégibb (9-11. sz.) formája, melyben a szólamok kvart, kvint és oktáv hangköztávolságban haladtak.
  4. sajtótermék (mely "hangot ad" nézeteknek, véleményeknek)