variáció

Egy zenei téma átalakítása a dallam, harmónia, ritmika, forma, vagy hangnem vonatkozásában úgy, hogy az eredeti gondolatot megõrzi.
A jazz improvizációs gyakorlata szorosan összefügg a variációs technikával.
A korai jazz a dallamvariációt alkalmazza.
A késõbbi hot stílusra a figuratív variáció jellemzõ, amely az alapdallamot díszítõ hangokkal (átfutó- és váltóhangokkal), vagy akkordfelbontásokkal írja körül.
A modern jazzben jelenik meg a legmagasabb rendû karaktervariáció.