absztrakt

Elvont, a valóságtól elrugaszkodó (ezért gyakran nehezen érthetõ) alkotás.
Az absztrakt zene az 1900-as évek elején kialakuló zenei irányzat, amely elveti a hagyományos hangrendszert, összhangot dallamot, ritmikát, és temperálatlan hangokból, zörejekbõl, természeti- vagy elektronikus hangjelenségekből alkotja meg kompozícióit.

Az absztrakt fogalom több zenei irányzatra is illik (pl.:aleatorikus zene, konkrét zene), bár a modern mûvészetkritika általában azt a felfogást vallja, hogy a zene minden esetben és minden idõben absztrakt, vagy, ami ugyanaz, kifejezetten absztrakt zene nincs.

Absztrakt, pantomimszerû mozdulatokat alkalmazott balettjeiben -konkrét zene kísérettel- Maurice Béjart táncos, koreográfus.

Vaszilij Kandinszkij festőművész nevéhez nem csak az absztrakt művészeti irányzat elindítása fűződik, hanem az első „színzenei” kiállítás is.►szinesztézia