vezetõhang

A dúr és a moll hangsor hetedik foka, illetve olyan hang, mely félhang (kisszekund) távolságra van a tonika alatt.
Megszólaltatása disszonáns, feszültséget kelt, aminek az összhangzattan vonzási törvényei szerint az alaphangra történõ felfelé lépéssel kell feloldódnia.
érzékeny hang