számozott basszus

A számozott basszus zenei gyorsírás, jelzésrendszer, amelyben számok jelzik a hangközöket.
A barokk korból örökölt módszert napjainkban fõleg a tánczenében, jazzben alkalmazzák.
Csak a dallamot írják le kottafejekkel, a kíséretet akkordjelzésekkel, azaz betûkkel és azokhoz kapcsolódó számokkal, módosítójelekkel adják meg.
Ez nem csak a kottaírást/olvasást egyszerûsíti, de tág teret ad az improvizációnak, egyéni játékmódnak. Természetesen csak annak, aki tökéletes akkordismeretekkel rendelkezik.
basso continuo