blue note

blue note

A blue note a bluesra jellemzõ intonációval "csúszkálósan" megszólaltatott (nem kék!) hang. ►slide

A blueshang általában a nagy- és kis terc, kvint, vagy szeptim között van. Ez a -kottában le sem írható- dúr és moll hangnemek közötti sajátos átmenet, ingadozás a dallamot és a harmóniát egyaránt befolyásolja.

A temperált hangszereken (pl. zongora) ezt a hatást a kétféle terc egyszerre történõ leütésével érik el.
A slide gitárosok sajátságos technikával játsszák, az énekesek pedig "közé intonálnak".
dirty tone