elõlegezés

elõlegezés (anticipáció): az akkord valamely hangjának a többi hangot megelõzõ, súlytalan ütemrészen történõ belépése.
Általában disszonanciát eredményez, és feszültségteremtõ funkciója van, ami a hangsúlyos ütemrészben megnyugtató konszonanciává oldódik. ›mellékhang