kadencia

kadencia


kadencia/ cadenza/ cadence: zárlat, záradék; befejezõ harmóniafordulat.

A zene értelmi tagozódásának egyik eszköze. A kadencia a zárlat elõtti hangzatok, ill. a három alapfunkció (tonika, szubdomináns, domináns) egymásutánisága.

Versenymûvekben, a tételek végén bekövetkezõ zenekari szünet, miközben a szólista bemutatja technikai képességeit a mû dallamaiból szõtt, kötetlen parafrázissal.

A magyar népdalokban különösen fontos szerepe van a kadenciáknak: nagy többségük úgy épül fel, hogy a sorvégek egymásutánja megszabja a dallam egész menetét, és minden dallamsor egy-egy kadenciát készít elõ.
Ezekbõl a zárlatokkal világosan tagolt részekbõl áll össze egy-egy dal sajátos, egyéni vonala.
Ezért válhatott a kadencia a dallamrendezési elv alapjává. S ezért fedezhetünk fel igen sok dallam-rokonságot kadencia-azonosság alapján, néha távoli dallamvonalak között is.