moduláció

A moduláció (modulation) célja a változatosság.
A zene fejlõdésének során egyes zeneszerzõk unalmasnak találták, hogy megragadjanak egyetlen tonalitásban, és elkezdtek kalandozni egyik hangnembõl a másikba.
A hallgatók és a kritikusok nagy része ezt kezdetben fülsértõ disszonanciának hallotta.

A modulációnak három fajtája van:
Az ún. diatonikus moduláció a két hangnem valamilyen közös hangja vagy akkordja segítségével, amely hidat alkot a két hangnem között.
Közös akkord híján ezt a szerepet kromatikus modulációval az egyes hangok módosítása útján, vagy enharmonikus csere, moduláció alkalmazásával is megoldhatjuk.
Amennyiben a másik hangnemet csak átmenetileg, futólag érintjük, akkor hangnemi kitérésrõl van szó.