transzponáló hangszerek

Azok a hangszerek, amelyeknek kottája nem a megszólaltatandó hangot jelöli.


A transzponáló hangszerek alaphangja arra utal, hogy a C hang minek hangzik a valóságban: például a B hangolású (tenor) hangszer C-dúrban írott szólama B-dúrban fog megszólalni.


A transzponáló írásmód fõ célja, hogy megkönnyítse a kottaolvasást, illetve a különbözõképpen hangolt rokon és váltóhangszerek (pl. szaxofon) használatát.


A leggyakoribb transzponáló hangszerek:
Bé hangolású a trombita, klarinét, tenor- és szopránszaxofon.
Esz hangolású az alt- és baritonszaxofon. Cigányzenekarban gyakori az A klarinét.
hangolás

Tamás megjegyzései: 
http://www.apassion4jazz.net/transposition.html