hangjegy

negyedhang  1. Száras körrel jelölt hangjegy; az egészhang negyedrészének megfelelő hangértékkel. ►négynegyed
  2. Temperált hangrendszerben az oktávnak (12 helyett) 24 részre történő felosztásából létrejövő hangköz.

hangjegyírás

.

A hangjegyírás jelrendszer; a zene lejegyzése, olvasható formában történõ rögzítése (notáció).

"Ha nem õrzi a zenét az emlékezet, veszendõbe megy az, mert nem lehet leírni." - Sevillai Izidor (7. sz.)

félhang

A száras üres körrel jelölt félhang (half note) hangértéke azonos egy egészhang felével. Hangközként kis szekundot jelent.

egészhang

  1. A nagy szekund másik elnevezése (hangköz) . 
  2. Négynegyed (egy egész) hangértékû, üres körrel jelölt hangjegy.

Napjainkban már nem használatos az egészhang kétszeres értékét kifejező hangjegy (double whole note) (jobboldali ábra)

Tartalom átvétel