elõadási jelek

Az elõadási jelek/utasítások a zenemûvek interpretálására vonatkozó, a kottát kiegészítõ szavak, rövidítések vagy kottajelek.
Vonatkozhatnak tempóra, hangerõre, az artikuláció, ill. a játék- és elõadásmód egészére vagy bármely összetevõjére.
Az utasítások többsége olasz nyelvû.
Ám a kotta jelekkel, utasításokkal együtt sem tudja teljesen meghatározni a hangzó zenét: mindig vannak olyan tényezõk, amelyek az elõadóra maradnak.
Az utasítások mértéke, ill. az elõadómûvész szabadsága zenei korszakonként, mûfajonként eltérõ arányú. Pl. a romantika korszakában az érzelmek kifejezésére vonatkozó utasítások szaporodtak el, a szeriális zenében pedig pontos paraméterek vannak.
Ezzel szemben pl. az aleatorikus zene vagy a free jazz csaknem teljes elõadói szabadságot ad.
hangjegyírás, elõadó-mûvészet