természetes hangolás

A reneszánsz korszakban (15-6. sz.) uralkodó püthagoraszi hangsort váltotta fel, és a temperált hangrendszert elõzte meg.
A természetes hangolás kiindulópontja, hogy a hangközöket rész-, illetve a felhangokból származtatja.
Az ily módon keletkezett hangközök lényegesen eltérnek a mai temperálttól, és például ahhoz a különös következményhez vezetnek, hogy a cisz és a desz, valamint a h és a cesz hang különbözik egymástól.