beatzene

Az 1950-es években robbanásszerû korszakváltás kezdõdött a zenében.
A fiatalok nyugtalansága, lázadása az alapjaiban megújuló zenében, szemléletben és külsõségekben is tükrözõdött.
Ennek elsõ hulláma a rock and roll volt, ami Amerikából indult.

 A '60-as évek elején a fiatal brit zenészek (a Rolling Stones és a Beatles is) lelkesen utánozták az USA-ból érkezõ új R & B és rock & roll lemezeket.
Azután õk is elkezdtek dalokat írni, és Angliában megszületett a másik új zenei mûfaj, amit úgy is nevezhetünk, hogy beatzene. A két kontinens, ill. zenei nagyhatalom azóta is külön utakon jár, de állandó kölcsönhatásban, rivalizálásban állnak egymással.
A beat a '60-as, '70-es évek meghatározó zenéje, kultúrája.

 Hangsúlyozottan ritmikus, gitárcentrikus, egyszerû zene, amely Liverpool kocsmáiban jött létre. Elsõ irányzata ezért a város folyójáról, a Mersey-rõl a Mersey-beat nevet kapta.
A "beatzene" elnevezés Angliában, illetve Európában vált általánossá, Amerikában kevésbé. Elterjedésében meghatározó szerepet játszott a Beatles együttes. ►brit invázió

A beatzenét jól jellemzi elnevezése: a dob egyenletes 4/4-es (vagy lassú tempóban nyolcados) lüktetése, az ütemek elejének éles hangsúlyozása. A hatást az önálló szólamot játszó basszusgitár fokozza.
Ez egyben azt jelenti, hogy a beatzene szembefordult a jazz fél évszázados kultuszával, amelyet a szinkópák révén eltolódott hangsúlyok, valamint a hangszerek sokrétûsége és elõtérbe állítása jellemeztek.
Ezzel szemben a beatzenében a három gitár és dob formáció volt a legelterjedtebb - elektromos erõsítéssel.
Szakított a táncdaléneklés és a blues hagyományaival is a szöveg szenvedélyes, epikus vagy humoros elemeinek és általában az énekhang szerepének felfokozása révén (gyakran mindegyik zenész énekelt is).

Az addig hagyományos tánczenei irányzatokra jellemzõ "AABA" dalforma kötetlenebb, a zene még egyszerûbb, mindenki számára közérthetõ lett.

A beatzene gyûjtõfogalommá vált, különbözõ mûfajokat foglalt össze, amelyekben csupán a fent vázolt zenei jellegzetességek közösek.
A '70-es években ebbõl (is) fejlõdött ki a rockzene.

Az első hazai beatfesztivált 1963 májusában rendezték meg a Sportcsarnokban.