kulcs

kulcs
kulcs
kulcs

 1. A hangjegykulcs (clef) a vonalrendszer elején látható jel. ►elõjegyzés
  A kulcsok segítségével szakaszokra lehet bontani a teljes hangterjedelmet, alkalmazkodva a különbözõ hangszer- és énekhangtípusokhoz. Így nincs szükség számtalan pótvonal használatára.
  A leghasználatosabb kulcsok: a violinkulcs (G vagy hegedûkulcs), a basszuskulcs (F kulcs), valamint a C alt-, és tenorkulcs.
  A betûk azokat a hangokat jelzik, amely vonalára a kulcs a kottasorban mutat.
  A legalsó és legfelsõ oktávok esetében a kulcsok sem elegendõk: ottavát kell alkalmazni.
 2. A húros hangszerek hangolásához szükséges csavar; forgatása következtében a ráerõsített húr feszültsége, hangjának magassága módosul.
 3. A dobkészlet szereléséhez szükséges kulcs.
 4. Keyboard, billentyűzet.

A kulcsok (Clef: Treble, Bass, Alto, Tenor) gyakorlása